Ιστορικό
 Αρχή - Αξίες - Όραμα
 Πολιτική
 Ανάπτυξη
 Διοίκηση - στελέχωση
 Υποδομές

Search Information

Print page
Η Εταιρεία
Βρίσκεστε:  Η Εταιρεία > Αρχή - Αξίες - Όραμα
 Αρχή - Αξίες - Όραμα
 
Αρχή

Εταιρική Αρχή μας ο σεβασμός για τον Άνθρωπο και εκφράζεται με :
  • ουσιαστική σχέση με τους ανθρώπους
  • παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών
  • κατανόηση των αναγκών
  • κάλυψη των απαιτήσεων
Αξίες

Η οργάνωση και η ανάπτυξη της εταιρείας βασίστηκε στο πάθος για την Ποιότητα Ζωής ...   
Οι άνθρωποί της, έχοντας λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση προσφέρουν ουσιαστικές υπηρεσίες στους ανθρώπους που πάσχουν και στους ανθρώπους που εργάζονται για να προσφέρουν Υγεία ...

Όραμα

Η έγκαιρη πρόβλεψη των αναγκών σας και η φροντίδα απόκτησης προϊόντων που θα εξασφαλίσουν σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε, όλα αυτά τα χρόνια, το επιθυμητό αποτέλεσμα και σε μας την ανάπτυξη της εταιρείας.
 
 
Τελευταία ανανέωση: 18/8/2008 15:34

ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε © 2019 - All Rights Reserved