Ιστορικό
 Αρχή - Αξίες - Όραμα
 Πολιτική
 Ανάπτυξη
 Διοίκηση - στελέχωση
 Υποδομές

Search Information

Print page
Η Εταιρεία
Βρίσκεστε:  Η Εταιρεία > Υποδομές
 Υποδομές
 
 
 
 
 
 
Εγκαταστάσεις - χώροι εργασίας
 
   Η εταιρεία έχει φροντίσει για την δημιουργία και διατήρηση σύγχρονου και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, θέλοντας να παρέχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους εργαζόμενους και τα προϊόντα που διακινεί.
   Ανάλογη σημασία έχει δοθεί και για τον απαιτούμενο εξοπλισμό των τμημάτων (τεχνικό, αποθήκη κλπ.).
  
Υγιεινή & Ασφάλεια
 
   Για την εναρμόνιση της με τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές απαιτήσεις έχει αναθέσει σε ΕΞΥΠΠ (Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης) την εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων και την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων, με στόχο την διαφύλαξη και προαγωγή της υγείας των εργαζομένων.
  Στην προσπάθεια της αυτή αντικατοπτρίζεται το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που επιδιώκει να παρέχει στους πελάτες και στο προσωπικό της.
 
Οργανωμένη αποθήκη
 
   Με ανάλογη προσοχή φυλάσσονται και διακινούνται τα προϊόντα της εταιρείας, ακολουθώντας τις κατασκευαστικές και νομοθετικές οδηγίες ώστε να αποκλειστεί ο υποβιβασμός της ποιότητας τους, μέχρι την παράδοση στον πελάτη.
   Κλιματιζόμενες αίθουσες και ειδικά ψυγεία (για τα προϊόντα που απαιτούν ειδικές συνθήκες) εξασφαλίζουν την διατήρηση της ακεραιότητάς τους.
   Ελεγχόμενες συνθήκες μεταφοράς (με ιδία μέσα ή επιλεγμένους μεταφορείς) παρέχουν την εγγύηση της ποιότητάς τους.
    
Τελευταία ανανέωση: 14/12/2008 22:53

ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε © 2019 - All Rights Reserved