Τεχνική εξυπηρέτηση
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 Επίδειξη προϊόντων
 Αξιολόγηση υπηρεσιών
 Ποιότητα

Search Information

Print page
Υπηρεσίες
Βρίσκεστε:  Υπηρεσίες > Τεχνική εξυπηρέτηση
 Τεχνική εξυπηρέτηση

 

 
 
 
 
Η ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και μεγάλη παρακαταθήκη ανταλλακτικών, στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, για την άμεση αντιμετώπιση  τεχνικών ή χειριστικών δυσλειτουργιών των μηχανημάτων που αντιπροσωπεύει.
Οι άρτια εκπαιδευμένοι και έμπειροι τεχνικοί μας είναι πάντα πρόθυμοι να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες άμεσα και υπεύθυνα.
 
Έλεγχος αποτελεσματικότητας
 Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της τεχνικής υπηρεσίας αξιολογείται συνεχώς. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αναλύονται και τα στοιχεία που προκύπτουν αξιοποιούνται στην προσπάθεια συνεχούς βελτίωσής.
 
Τελευταία ανανέωση: 13/11/2008 15:30

ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε © 2019 - All Rights Reserved